Onderhoud & service

title-icon.svg

Onderhoud&

Service

Leven, koken, feestjes, douchen, de bebouwde omgeving. Er gaat in de loop van de tijd veel langs de filters en door de ventilatiekanalen. Dat heeft invloed op de luchtkwaliteit in huis, maar ook op de werking van het ventilatiesysteem. Daarnaast kunnen er ook geluiden ontstaan en stofdeeltjes afgegeven worden.

Periodiek onderhoud van ventilatiesystemen is dan ook nodig om:

 • het leefcomfort van de bewoners zo fijn mogelijk te houden  
 • de werking van ventilatiesystemen optimaal te houden
 • de technische en economische levensduur van de systemen maximaal te benutten

Onderhoud moet periodiek gebeuren. De tussenliggende periode is afhankelijk van de mate van vervuiling, het type ventilatiesysteem en van de wensen en behoefte van de opdrachtgever.

Onderhoud ventilatie

Partnerships met woningcorporaties en VvE’s

Voor een groot aantal woningcorporaties en VvE's houden wij de ventilatiesystemen in goede conditie. We nemen het hele traject voor onze rekening:

 • advies over invulling en werkzaamheden periodiek onderhoud
 • opstellen van meerjaren onderhoudsplannen waarbij we altijd uitgaan van slimme spreiding van kosten
 • plannen van afspraken met bewoners
 • het aannemen van telefoontjes van bewoners 
 • het adviseren van bewoners over het juiste gebruik van ventilatiesysteem
 • we signaleren en rapporteren problemen op andere vlakken waarvoor actie nodig is door bijvoorbeeld huismeester, electricien(s) of andere disciplines
Beeldmerk-white.svg

‘Ik werk al zo lang samen met VANTOS dat ik het me niet eens meer kan herinneren. En ook al zo lang naar volle tevredenheid. Zij onderhouden voor ons de WTW-installaties voor de VVE’s. VANTOS plant zelf zijn afspraken met bewoners, ik ontvang een goede terugkoppeling van de werkzaamheden en zij geven zowel mij als de bewoners goede adviezen. Dat krijg ik ook terug van bewoners. Dat advies is zó gedegen dat ik nooit klachten krijg over de werking van het systeem of gevolgen daarvan. De laatste opmerking is van 4 jaar geleden; een bewoner had last van een nare geur in zijn appartement. VANTOS gaat er direct naartoe en lost het op. Vier jaar geleden, kun je nagaan.’ 

Anita Vaags, manager VVE bij Vb&T Groep

title-icon.svg

Onderhoud

Ventilatie­systemen

Om een ventilatiesysteem zo goed mogelijk zijn werk te laten doen en om je zo lekker mogelijk in huis te voelen, is regelmatig onderhoud nodig.

 • inwendig reinigen van de ventilatieunit
 • reinigen van de ventilatoren om onbalans tegen te gaan
 • warmtewisselaar reinigen voor het verbeteren van het rendement
 • reinigen lekbak en condensafvoer om verstopping, korstsluiting of waterschade te voorkomen
 • filters vervangen en extra set(s) leveren voor vervanging door de bewoner
 • controle op een goede werking van de ventilatoren, instellingen en het totale systeem (werking sensoren, kleppen, etc.)
 • controle van alle voorzieningen en aansluitingen van de WTW-unit (luchtdichtheid, lekkage condensslang, etc.)
 • reinigen van de afzuig- en inblaasventielen
 • kanaalinspectie (exclusief het reinigen van de kanalen)
 • controleren en optimaal afstellen van de inregelstanden van de inblaas- en afzuigventielen (verzekerde correcte werking)
 • uitgebreide uitleg en informatie aan bewoners over WTW-ventilatiesysteem

Naast een gespecialiseerd onderhoud, kan de bewoner ook bijdragen aan een goed werkend systeem.

Veel gestelde vragen
title-icon.svg

Vervangen van

Ventilatie­systemen

Een goed onderhouden ventilatiesysteem, gaat een groot aantal jaren mee. We onderscheiden daarin:

 • economische levensduur van ongeveer 12 jaar
 • technische levensduur van 15 - 20 jaar

Als er storingen ontstaan, dan onderzoeken we de aard van het probleem en de leeftijd van het systeem. Is de ene keer een reparatie nog prima verantwoord, de andere keer is vervanging de betere keuze.

De hogere vervangingsprijs wordt gecompenseerd door:

 • nieuwere technieken en zuinigere motoren
 • hoger rendement
 • minder geluid

Wij maken beide opties inzichtelijk en geven een advies, u maakt de keuze.

Vervangen van ventilatie
title-icon.svg

Reinigen

Van kanalen

Vaak wordt gedacht dat reinigen van kanalen ook met enige regelmaat moet gebeuren. Dat klopt, het is belangrijk, maar met een veel lagere frequentie dan de 8-10 jaar die we regelmatig als richtlijn voorbij zien komen.

Onze ervaring is dat reinigen van de afzuigkanalen in de meeste gevallen één keer in de 15 tot 20 jaar moet gebeuren. De mate van vervuiling wordt beïnvloed door de ligging van de woning of appartement (een drukke weg of omgeving), het aantal bewoners in een woning, bouwactiviteiten in de omgeving.

Reinigen van toevoerkanalen is bij goed filteronderhoud niet of nauwelijks van toepassing.

 

Geen onnodige kosten

Bij een inspectie of onderhoudsbeurt meten wij de capaciteit van de ventilatiekanalen. Als blijkt dat de capaciteit goed is, dan is een kanaalreiniging niet nodig. Iemand onnodig op kosten jagen? Daar houden we niet van.

Reinigen van kanalen
Beeldmerk-white.svg

‘Wij werken nu 10 jaar samen en nog steeds tot volle tevredenheid. Het contact is altijd rechtstreeks, het team heeft een enorme vakkennis en de betrokkenheid is groot. En bovenal: VANTOS neemt ons veel werk uit handen. Ze plannen afspraken met bewoners, onderhouden rechtstreeks contact met hen en wij worden op de hoogte gehouden van wat er is uitgevoerd of dat wij nog zaken moeten oppakken. Daar zouden veel bedrijven een voorbeeld aan kunnen nemen.’ 

Jan Braspenning, Woningcorporatie Alwel Etten-Leur